't Notenbalkske

't Notenbalkske is het trotse blad van onze Harmonie. Sinds januari 1978 is het leuk om lezen boekje het communicatiemiddel bij uitstek tussen bestuursleden, muzikanten en leden.
't Notenbalkske valt elke drie maanden bij de leden, muzikanten en bestuursleden in de bus.
Een abonnement is verkrijgbaar door lidmaatschap (EUR 15) of erelidmaatschap (EUR 25), gestort op rekeningnummer 747-0138274-76 van de Koninklijke Harmonie St-Cecilia Lebbeke. Voor verdere informatie wende men zich tot een van de bestuursleden. (Zie e-mailadressen in de rubriek "CONTACT".